FANDOM


Vietnamese original lyric:

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông

Một bầy tang tình con xít
Một bầy tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...

thumb|300px|right

English version as "Listen to the drums" by Tôn Thất Lan from the book "The full-moon festival/Hát hội trăng rằm, A selection of Vietnamese folksongs complied, prefaced and with English versions by Tôn Thất Lan", Youth Publishing House, 2000.

What fun it is oh oh
What fun it is
When we listen to drums
When we listen to drums

A band of little kids
A band of little kids
Oh oh swim swim in the river
So as to find big starry eyes
Of the one that they love very much
Of the one that they love very much

A band of spiders build
Oh oh oh their web of silk
Oh silk of pinkish love who do you miss?
Your sweethearts far away
Your sweethearts far away.