FANDOM


Here is a list of folk songs by country of origin.


Brunei

Cambodia

Arapiya

Svay Chanti

Tonle Mekong

Indonesia

Dondong Opo Salak

Gambang Suling

Gundhul Pacul


Ilir-ilir


Sluku Bathok


Suwe Ora Jamu Bubuy Bulan


Es Lilin


Panon Hideung


Sapu Nyere

Pegat Simpai


Dermaga

Hulondalo Lipu'u

Si Jali-jali

Onang Onang

Manuk Dadali

Rambadia

Laos

Doung Champa (Champa flower)

Yen sabai sao na

Malay archipelago

Rasa Sayang


Malaysia

Myanmar

Philippines

Anak

Magtanim ay di Biro

Ang pipit

Ilang-Ilang

Leron

Tinikling

Nabasag and banga

Bakya mo neneng

Sa libis ng nayon

Jocelynang baliwag

Dalagang pilipina

Lulay

Uyayi

Talindaw

Bahay kubo

Sitsiritsit

Katakataka

Papuparong bukid

Singapore

Singapura


Thailand

Vietnam

Qua cầu gió bay (The wind blows on the bridge)

Lý quạ kêu (Song of the crow's caw)

Bèo dạt mây trôi (Ferns drift and clouds float)

Trống cơm (Rice drum)

Lý cây bông (Song of the flower)

Lý con cóc (Song of the toad)

Lý cây khế (Song of the carambola tree)

Hát hội trăng rằm (Sing for the full-moon festival)

Cây trúc xinh (The beautiful bamboo tree)

Lý con sáo (Song of the starling)

Lý ngựa ô (Song of the black horse)

Lý chim quyên (Song of the linnet)

Lý qua đèo (Song of going through the pass)

Ru con (Lullaby)

Lý ta lý (Song of love singing)

Lý nam xang (Song of the five virtues)

Lý chiều chiều (Song of the afternoon)

Lý đò đưa (Song the boat)

Lý cái mơn (Song of honey)

Lý qua cầu (Song of going through the bridge)

Lý mười thường (Song of ten reasons to love)